De genetische mutatie van deze vrouw beschermt haar tegen pijn en angst

De genetische mutatie van deze vrouw beschermt haar tegen pijn en angst

maart 30, 2019 0 Door admin

CBD Olie kan helpen bij artrose. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec l’arthrose. Visite HuileCBD.be


Privacybeleid van Bonnier Corporation

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.

Bij Bonnier Corporation is uw privacy belangrijk voor ons. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door Bonnier Corporation en haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Bonnier”).

Om uw privacy beter te beschermen, bieden wij deze kennisgeving met uitleg over onze privacypraktijken en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt door Bonnier.

Bonnier treedt op als “gegevensbeheerder” in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Bonnier heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om contact op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over het beleid of de praktijken van Bonnier inzake persoonsgegevens. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris zijn als volgt:

Jeremy Thompson, General Counsel
Bonnier Corporation
460 N. Orlando Ave., Ste. 200
Winter Park, FL 32789
dpo@bonniercorp.com

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of uw informatie wilt controleren, bijwerken of corrigeren, kunt u ons schrijven via e-mail op privacy@bonniercorp.com of per post op:

Privacy Afdeling
Bonnier Corporation
460 N. Orlando Avenue, Suite 200
Winter Park, FL 32789

U kunt ook vragen om een ​​samenvatting van de informatie die we hebben bewaard, hoe we deze hebben gebruikt en aan wie deze is bekendgemaakt. Voor uw bescherming kunnen we vereisen dat u uw identiteit verifieert voordat we u enige informatie verstrekken.

Opmerking: voor vragen over uw tijdschriftabonnement gaat u naar de website van de betreffende klantenservice.

Een overzicht van de informatie die Bonnier kan verzamelen

U kunt profiteren van vele Bonnier-producten, -services en websites zonder enige informatie te verstrekken die u persoonlijk identificeert op naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u deze vrijwillig bij ons indient.

Soms hebben we persoonlijk identificeerbare informatie nodig om u de producten en services te bieden die u aanvraagt. Afhankelijk van het product of de dienst, kunnen we u om een ​​verscheidenheid aan persoonlijk identificeerbare informatie vragen. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum zijn. We kunnen ook andere informatie over u vragen, zoals uw creditcardgegevens (wanneer u een aankoop doet), interesses, inkomen of opleidingsniveau. We beschouwen bepaalde identificerende informatie als ‘gevoelig’. Dit omvat uw creditcardnummer, inkomensniveau of enige andere informatie die normaal als vertrouwelijk zou worden beschouwd. Sommige soorten persoonlijke informatie zullen NOOIT worden opgevraagd of verzameld, zoals informatie over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschappen, religieuze overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. In dat geval kunt u nog steeds veel delen van onze websites openen en gebruiken; u zult echter niet in staat zijn om die gedeelten van enige Bonnier-website te openen en te gebruiken waarvoor uw persoonlijke informatie vereist is.

Veel Bonnier-websites bevatten gemeenschapsfuncties, zoals online forums en prikborden. Informatie die in deze gebieden wordt gepost, wordt openbare informatie en het gebruik dat een derde partij van deze informatie maakt, ligt buiten ons vermogen om te controleren. U moet voorzichtig zijn voordat u persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maakt in deze openbare gelegenheden. Als u ervoor kiest inhoud in te dienen die informatie bevat die kan worden gebruikt om u te identificeren, moet u ervan uitgaan dat de inhoud kan en zal worden weergegeven op elke website op internet.

Op sommige Bonnier-sites en via bepaalde promoties, kunt u persoonlijk identificeerbare informatie over andere mensen indienen. U kunt bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van een persoon opgeven om een ​​elektronische wenskaart te verzenden; of als u een cadeau online of offline bestelt en wilt dat het rechtstreeks naar de ontvanger wordt verzonden, kunt u de naam en het adres van de ontvanger opgeven. Sommige Bonnier-websites bieden ook verwijzingsdiensten om u te helpen een vriend op de hoogte te houden van onze websites, producten of diensten. De soorten persoonlijk identificeerbare informatie die we over anderen verzamelen op pagina’s als deze, kunnen de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van de persoon bevatten. We vragen u alleen om de informatie over uw vriend die we nodig hebben om te kunnen doen wat u vraagt.

Onze panden kunnen voorzien zijn van Nielsen eigen meetsoftware, waarmee u kunt bijdragen aan marktonderzoek, zoals Nielsen TV Ratings. Raadpleeg het Nielsen Digital Measurement Privacybeleid op http://www.nielsen.com/digitalprivacy voor meer informatie over de informatie die Nielsen-software kan verzamelen en uw keuzes ten aanzien hiervan.

Wij staan ​​externe bedrijven toe om advertenties weer te geven en / of bepaalde informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt en rechtstreeks in e-mails / communicatie. Deze bedrijven kunnen de door u gedeelde informatie (bijv. Klikstreaminformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van aangeklikte advertenties of scrolled over, e-mailadres) gebruiken tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties over goederen en diensten die waarschijnlijk voor u van groter belang zijn. Onze partners gebruiken deze informatie om u op verschillende kanalen en platforms in de loop van de tijd te herkennen voor doeleinden van adverteren, analyseren, toeschrijving en rapportage; verzamelde informatie wordt opgeslagen in gehashte of niet-menselijk leesbare vorm. Deze bedrijven gebruiken meestal een cookie of webbeacon van derden om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort advertenties, kunt u terecht op http://www.networkadvertising.org of http://www.aboutads.info/choices .

Bonnier-websites bieden soms prijsvragen, sweepstakes of promoties aan die worden gesponsord door of mede worden gesponsord door geïdentificeerde externe partijen. Uit hoofde van hun sponsoring kunnen deze derden persoonlijk identificerende informatie verkrijgen die bezoekers vrijwillig bij hen indienen om deel te nemen aan de wedstrijd, sweepstakes of promotie. Bonnier heeft geen controle over het gebruik van deze informatie door derden-sponsors. Als een externe sponsor die buiten onze controle is, de informatie zal verkrijgen die u ons verstrekt, zullen wij u op de hoogte brengen op het moment dat wij de informatie van u verzamelen. Voor bepaalde promoties kunnen alleen degenen die ons de gevraagde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, producten, programma’s en diensten bestellen of anderszins deelnemen aan de activiteiten en aanbiedingen van de promotie.

Sommige van onze websites bevatten links naar andere sites. Door op deze links te klikken, verlaat u de website beheerd door Bonnier en is dit privacybeleid niet langer van toepassing. De informatiepraktijken van deze andere sites kunnen verschillen van die van ons. Raadpleeg de privacykennisgevingen van de andere sites, omdat we geen controle hebben over informatie die wordt ingediend bij of wordt verzameld door deze externe partijen.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt om aan uw verzoeken om onze producten, programma’s en diensten te voldoen, om te reageren op uw vragen over aanbiedingen en om u andere producten, programma’s of diensten aan te bieden waarvan wij geloven dat ze interessant kunnen zijn aan u. We gebruiken deze informatie soms om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen wanneer u een van onze wedstrijden hebt gewonnen, wanneer we wijzigingen aanbrengen in abonnementsovereenkomsten, om een ​​verzoek van u voor een online nieuwsbrief te ontvangen of om contact met u op te nemen over uw account met ons. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet om geautomatiseerde beslissingen te nemen.

We kunnen de publiek beschikbare inhoud van onze community-gebieden syndiceren naar niet-gelieerde websites van derden, met behulp van RSS of andere technologieën. De informatie die u in de community-gebieden hebt gedeeld, kan in deze syndicatie worden opgenomen.

We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die u over anderen verstrekt, gebruiken om de producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd; bijvoorbeeld om ons in staat te stellen uw geschenken of kaarten naar hen te verzenden. Als u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt voor verwijzingsdoeleinden, kunnen we die informatie gebruiken om hen uit te nodigen onze websites te bezoeken of om hen informatie over onze producten of diensten te verstrekken.

Als u ons uw e-mailadres en / of postadres opgeeft, kunnen we dat adres opnemen in e-mail en / of adressenlijsten die wij verkopen, verhandelen of verhuren aan derden. Deze lijsten bevatten nooit gevoelige informatie. Als u niet wilt dat uw e-mail- of postadres wordt gedeeld met bedrijven die niet het eigendom zijn van Bonnier en die producten of services aan u willen verkopen, kunt u zich afmelden, zoals hieronder wordt beschreven. U kunt zich ook afmelden voor de ontvangst van marketingmateriaal van Bonnier zoals hieronder beschreven.

We kunnen uw gevoelige persoonlijk identificeerbare informatie overdragen aan andere Bonnier-kantoren voor intern beheer en administratieve doeleinden. Bovendien zullen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere Bonnier-kantoren waar dit nodig is voor het uitvoeren of sluiten van onze contractuele verplichtingen jegens u of ten behoeve van u. Overdrachten van persoonlijk identificeerbare informatie kunnen ook worden gedaan waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. We dragen geen persoonlijke informatie over op internationaal niveau.

Bonnier deelt uw gevoelige persoonlijke informatie alleen met externe bedrijven of individuen in een van de volgende beperkte omstandigheden:

  • Wanneer we vertrouwde bedrijven of personen gebruiken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Alvorens persoonlijke informatie met externe partijen te delen, eisen we dat deze partijen overeenkomen om dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
  • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of juridische procedures; (b) afdwingen van de toepasselijke Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten en beleidsregels op de Websites van het Bedrijf; (c) fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Bonnier, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.
  • Wanneer je toestemming geeft. Voordat we uw gevoelige persoonlijke informatie delen buiten de eerder genoemde omstandigheden, zullen we u eerst om toestemming vragen. Merk op dat dit alleen van toepassing is op gevoelige informatie, zoals hierboven gedefinieerd.

We kunnen ook verzamelde, anonieme gegevens over onze gebruikers gebruiken, overdragen, verkopen en delen voor elk wettelijk doel, zoals het analyseren van gebruikstrends en het zoeken naar compatibele adverteerders en partners. In geen geval zullen deze verzamelde gegevens enige informatie bevatten die kan worden gebruikt om individuele gebruikers van onze producten of diensten te identificeren.

Hoe we de veiligheid en integriteit van de informatie die we verzamelen beschermen

We nemen passende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen en te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen, waaronder codering en authenticatie, om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. We slaan uw persoonlijke gegevens op systemen achter firewalls op die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen, van wie elk nodig is om de informatie vertrouwelijk te houden. We nemen ook passende maatregelen om de overdracht van gevoelige persoonlijke gegevens van uw computer naar de computers van het bedrijf te beveiligen. Wanneer u gevoelige persoonlijke informatie aan ons verzendt, zoals creditcardinformatie, bieden wij het gebruik van een veilige verbinding met onze servers aan. Voor zover u de beveiligde verbindingsmethode selecteert of uw browser dergelijke functionaliteit ondersteunt, wordt alle creditcard-accountinformatie die u levert verzonden via beveiligde coderingstechnologie. Ongeacht deze maatregelen kan geen enkel systeem dat is aangesloten op internet of datatransmissie via internet 100% veilig is. We zullen u hiervan op de hoogte stellen als we op de hoogte worden gesteld van een inbreuk op de beveiliging die mogelijk van invloed is op gevoelige persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die wij op onze systemen hebben opgeslagen.

Bonnier-medewerkers, -agenten en -contractanten die toegang hebben tot persoonlijk identificeerbare informatie zijn vereist om deze informatie te beschermen op een manier die consistent is met dit privacybeleid en mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de services die zij uitvoeren voor Bonnier. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging en strafrechtelijke vervolging, als zij niet aan deze verplichtingen voldoen.

Bonnier verzamelt alleen persoonlijke informatie die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. Hoewel we de juiste stappen ondernemen om de informatie die we opslaan te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze correct, volledig en actueel is, zijn we ook afhankelijk van u om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

U kunt op enig moment alle of de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt corrigeren of verwijderen. Veel van onze websites bieden middelen om de persoonlijke informatie die u op die website hebt verstrekt, te beoordelen en bij te werken. Om u te informeren over persoonlijk identificeerbare informatie die Bonnier over u heeft verzameld, of over andere manieren om feitelijke fouten in die informatie te corrigeren, stuurt u ons een e-mail op privacy@bonniercorp.com. (Opmerking: gebruik dit e-mailadres niet om vragen over uw abonnement te sturen, maar bezoek de website van de betreffende klantenservice voor het tijdschrift.) Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang verleent of correcties. We zullen weigeren om verzoeken te verwerken waarbij we de identiteit van de aanvrager niet kunnen verifiëren. We kunnen ook weigeren verzoeken te verwerken die geautomatiseerd, herhalend, systematisch of onpraktisch zijn of die de privacy van anderen in gevaar kunnen brengen.

In bepaalde beperkte omstandigheden, zoals het oplossen van geschillen, het oplossen van problemen en het afdwingen van ons beleid, kunnen we bepaalde informatie bewaren die u ons hebt gevraagd te verwijderen. Daarom moet u niet verwachten dat al uw persoonlijke informatie volledig zal worden verwijderd uit onze databases in antwoord op uw verzoeken.

We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid. Als we voorstellen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan in dit beleid wordt uitgelegd, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor dat gebruik. We zullen uw gevoelige persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit beleid, tenzij we uw toestemming hebben verkregen.

Uw privacyopties

Als u liever geen e-mailberichten van andere bedrijven ontvangt, kunt u ervoor kiezen om uzelf te verwijderen uit e-maillijsten die we aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden door een e-mail te sturen naar emailoptie@bonniercorp.com . U ontvangt nog steeds informatie van Bonnier en zijn verschillende merken, maar we zullen uw adresgegevens niet met iemand anders delen.

Als u liever geen postcommunicatie van andere bedrijven ontvangt, kunt u ervoor kiezen om uzelf te verwijderen van mailinglijsten die we aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden door een e-mail te sturen naar emailoptout@bonniercorp.com of door ons te schrijven op PO Box 6364, Harlan, IA 51593-1864. U ontvangt nog steeds informatie van Bonnier en zijn verschillende merken, maar we zullen uw adresgegevens niet met iemand anders delen.

We willen alleen met u communiceren als u van ons wilt horen. Als u liever geen contact met ons opneemt , kunt u op elk moment aangeven geen berichten van ons te ontvangen door ons op de hoogte te stellen via emailoptie@bonniercorp.com . U kunt ons ook op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres:

Online marketingafdeling
Tav: Privacyvoorkeuren
Bonnier Corporation
460 North Orlando Avenue, Suite 200
Winter Park, FL 32789

Laat ons in alle verzoeken weten welke berichten u wilt afmelden, welke middelen wij hebben gebruikt om contact met u op te nemen (zoals uw e-mailadres of postadres), de datum van uw aanvraag en een manier om u te bereiken in het geval dat we persoonlijk contact met u moeten opnemen in een poging om aan uw verzoek te voldoen. We behouden ons het recht voor om u bepaalde mededelingen te sturen, zoals technische waarschuwingen, zonder u de mogelijkheid te bieden om te weigeren deze te ontvangen.

Handhaving en naleving van dit privacybeleid

We nemen ons privacybeleid serieus en we evalueren regelmatig onze eigen naleving van dit beleid. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid of als u denkt dat we uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met dit beleid, neem dan contact met ons op via:

Privacy Afdeling
Bonnier Corporation
460 North Orlando Ave., Suite 200
Winter Park, FL 32789

Als we een klacht van u ontvangen, nemen we contact met u op in een poging om uw bezorgdheden te verhelpen. Als we een klacht niet kunnen oplossen, zullen we indien nodig deelnemen aan geschikte onafhankelijke verhaalmechanismen.

Bonnier Corp. Publicatie van gegevens over websites

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Bonnier Corp. en zijn merken gebruiken cookies om uw individuele apparaat te identificeren, zodat wij en onze externe partners u efficiënt kunnen targeten met inhoud en advertenties die voor u relevant zijn, op basis van de pagina’s die u bezoekt op onze site (s) en andere websites op internet.

Bonnier kan informatie verzamelen zoals het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem, uw IP-adres, het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de site en de domeinnaam van uw internetprovider. Deze informatie staat op zichzelf geen individuele identificatie toe, wat betekent dat u anoniem blijft. Als u er echter voor kiest om ons tijdens uw bezoek persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, kan die informatie worden gekoppeld aan uw IP-adres of aan uw e-mailadres waar we die informatie beschikbaar hebben via andere Bonnier Corp-producten of -diensten.

Wanneer u onze websites bezoekt, sturen wij en onze externe partners cookies – kleine, verwijderbare gegevensbestanden – naar uw computer. Wij gebruiken cookies om uw browser op unieke wijze te identificeren, waardoor wij uw online-ervaring op Bonnier-websites kunnen verbeteren en personaliseren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om u te herkennen wanneer u terugkeert naar een website en u relevante inhoud te presenteren wanneer u deze bezoekt. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser configureren om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden of om alle cookies te weigeren. Sommige van de functies en services van Bonnier-websites werken mogelijk niet correct als uw cookies zijn uitgeschakeld. Cookies geven op zichzelf geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Op onze websites kunnen we ook kleine grafische afbeeldingen gebruiken die pixellabels, webbakens of duidelijke gifs worden genoemd. Deze kleine afbeeldingen helpen ons het online gedrag van onze gebruikers te analyseren en andere gegevens te verzamelen, zoals paginaweergaven of reclameacties. Pixel-tags stellen ons ook in staat om u e-mails te sturen in een formaat dat u kunt lezen, en laat ons weten wanneer u een e-mailbericht van ons hebt geopend. Pixel-tags kunnen ook worden gebruikt om cookies te bezorgen. Sommige van onze websites gebruiken ook externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u ze bezoekt. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties te geven over goederen en diensten die u interesseren.

We werken met gerenommeerde externe partijen die technologieën voor het traceren en verzamelen van gegevens leveren om:

  • Presenteer of dien de advertenties die u kunt zien op Bonnier-websites;
  • E-mailcommunicatie verzorgen en volgen;
  • Verwerk inkooporders via e-commerce transacties;
  • Vervul bestellingen en digitale abonnementsopdrachten; en
  • Marketingintroducties bieden aan externe organisaties (waar u hebt ingestemd om ons dit toe te staan).

Deze bedrijven kunnen namens u informatie over u verzamelen. We eisen dat deze partijen overeenkomen om dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle andere gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

We staan ​​externe bedrijven toe om advertenties weer te geven en / of bepaalde informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de door u gedeelde informatie (bijv. Clickstream-informatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van aangeklikte advertenties of scrolled over, e-mailadres) gebruiken tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties over goederen en diensten te verstrekken. waarschijnlijk van groter belang voor u. Onze partners gebruiken deze informatie om u op verschillende kanalen en platforms in de loop van de tijd te herkennen voor doeleinden van adverteren, analyseren, toeschrijving en rapportage; verzamelde informatie wordt opgeslagen in gehashte of niet-menselijk leesbare vorm. Deze bedrijven gebruiken meestal een cookie of webbeacon van derden om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort advertenties, kunt u www.networkadvertising.org of www.aboutads.info/choices bezoeken .

U kunt op enig moment alle of de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt corrigeren of verwijderen. Om u te informeren over persoonlijk identificeerbare informatie die Bonnier over u heeft verzameld, of over andere manieren om feitelijke fouten in die informatie te corrigeren, stuurt u ons een e-mail op privacy@bonniercorp.com .

Als u eerder het gebruik van cookies door Bonnier Corp. hebt geaccepteerd, maar nu dit wilt weigeren, bezoekt u onze pagina voor afmelden van de site .

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over de gegevens die we opslaan en hoe we uw gegevens gebruiken.

Lees Meer